Werkplekonderzoek (WPO)

Een werkplekonderzoek (WPO) kan precies de maatregel zijn die je nodig hebt om het ziekteverzuim in je bedrijf te verminderen of helemaal te voorkomen. Volgens het Videncenter for Arbejdsmiljø (Deens informatiecentrum voor arbeidsomstandigheden) is ongeveer een derde van al het ziekteverzuim te wijten aan fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden. Daarom moet volgens de Arbowetgeving bij een werkplekonderzoek ook gekeken worden naar het ziekteverzuim.

WPO

Het werkplekonderzoek heeft een bijdrage geleverd aan een hogere medewerkerstevredenheid en een verbetering van het dagelijks leven van medewerkers

WPO

Een WPO kan een positieve invloed hebben op het ziekteverzuim in een bedrijf

Een werkplekonderzoek omvat vele aspecten die een directe, positieve invloed hebben op de tevredenheid van medewerkers en hun werkdag. Hierdoor hoeven medewerkers zich ook minder vaak ziek te melden. Volgens de Arbowetgeving zijn bedrijven verplicht om hun beleid ten aanzien van ziekteverzuim te verwerken in een werkplekonderzoek. Daardoor wordt het ziekteverzuim mede de verantwoordelijkheid van de bedrijfsinstantie die zich bezighoudt met gezondheid en veiligheid.

WPO

Wat is het verband tussen ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden?

Een hoog ziekteverzuim in een bedrijf kan vele oorzaken hebben. Vaak is de situatie ingewikkeld, waardoor er een uitgebreid onderzoek nodig is naar deze oorzaken. Een analyse van de situatie, het management, de structuur, tijdig ingrijpen en gedeelde verantwoordelijkheid – dit zijn allemaal belangrijke elementen van de oplossing. Een werkplekonderzoek helpt een bedrijf om problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden systematisch in kaart te brengen.

WPO

Analyse, verantwoordelijkheid en structuur

Om inzicht te krijgen in de omvang van deze taak is het belangrijk dat een bedrijf het ziekteverzuim in de organisatie in kaart brengt. Hiervoor moet het de beschikbare ziekteverzuimstatistieken analyseren en overleg plegen met zieke werknemers, zodat er structurele verbeteringen op hun werkplek worden gerealiseerd wanneer ze weer aan het werk gaan. Als het op de juiste manier wordt gebruikt, is een werkplekonderzoek een van de belangrijkste hulpmiddelen om afwezigheid op het werk te verminderen. Maar ook een zorgvuldige analyse van de oorzaken van het ziekteverzuim is van groot belang.

Probeer 14 dagen gratis

Probeer eens een ergonomische muis, die pijn en ongemak in je nek, schouders, armen en handen voorkomt en vermindert.
Kies tussen de RollerMouse en de Unimouse.