Garantiebeleid

Contour Design staat achter de kwaliteit van onze producten en biedt twee (2) jaar garantie op alle producten, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Voor gereviseerde producten die bij Contour Design zijn gekocht, geldt een garantie van zes (6) maanden.

De garantie geldt voor fabricage- en materiaalfouten. Naast de garantie gelden uw rechten volgens de Europese wetgeving - inclusief de twee (2) jaar garantieperiode van de Richtlijn Consumentenrechten.

1. Voorwaarden

1.1 Het product dat onder de garantieperiode valt, moet zijn gekocht bij een erkende dealer of rechtstreeks bij Contour Design.

1.2 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar op andere personen. i. Voor gereviseerde producten vervalt dit punt en wordt de garantie beperkt tot zes (6) maanden.

1.3 Het aankoopbewijs van het product moet op verzoek worden getoond.

1.4 De garantie vervalt als het product opzettelijk is beschadigd of anderszins is gewijzigd, inclusief als het product is gedemonteerd.

1.5 Contour Design behoudt zich het recht voor om garantieclaims af te wijzen als blijkt dat het defect is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of andere niet-fabricage gerelateerde oorzaken.

2. Dekking en reikwijdte

2.1 Als een product binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, zal Contour Design het product kosteloos repareren of vervangen. De klant wordt verzocht het product ter inspectie aan Contour Design te retourneren.

2.2 Voor de batterij geldt een garantie van zes (6) maanden.

3. Beperkingen

3.1 De garantie dekt alleen fabricage- en materiaalfouten en dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, wijziging of slijtage.

3.2 Voor gereviseerde producten die bij Contour Design zijn gekocht, geldt een garantie van zes (6) maanden.

Als u gebruik moet maken van uw garantie, neem dan contact op met de afdeling Customer Service van Contour Design, waar u wordt geholpen bij het laten repareren of vervangen van uw product.

Contour Design streeft ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren en neemt onze garantieverplichting zeer serieus. Als u nog vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met de klantenservice.

Contact met ons opnemen