Carpaletunnelsyndroom

Wat is het carpaletunnelsyndroom?

Het carpaletunnelsyndroom is een regelmatig voorkomende aandoening en komt bij ongeveer 90 op de 1000 vrouwen en 6 op de 1000 mannen voor. Zoals uit de cijfers blijkt hebben vrouwen een verhoogde kans om gediagnosticeerd te worden met het carpaletetunnelsyndroom. Vrouwen in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar zijn extra vatbaar. Bovendien is de kans op het ontwikkelen van de aandoening groter naarmate mensen ouder worden.

Op deze pagina kom je meer te weten over het carpaletunnelsyndroom. We vertellen je alles over de aandoening: van symptomen tot behandeling en preventie.

Bron: Gezondheid en Wetenschap

 

Symptomen carpaal tunnel syndroom

– Pijn, tintelingen en/of een doof gevoel in de duim, vingers (zelden in de pink) en handpalm
– Soms treden de klachten in de hele hand of in beide handen op
– De pijn kan uitstralen naar de onderarm
– De pijn wordt ‘s avonds en ‘s nachts vaak erger
– Vermindering van kracht en gevoel in hand en vingers; vooral in de duimspieren. Daardoor kun je minder goed dingen vastpakken en tillen en kunnen dingen uit je handen vallen
– Bij ernstige klachten is het niet meer mogelijk om je werkzaamheden goed uit te voeren

Bron: Thuisarts.nl & NVVN

Symptomen die extra aandacht vereisen

Met sommige symptomen van het carpaal tunnel syndroom valt goed te leven. Daarom zijn mensen soms geneigd om geen actie te ondernemen. Heb je voortdurend last van gevoelsverlies en spierzwakte? Dan kan dit erop wijzen dat de zenuw ernstig bekneld is. Zonder behandeling kan dit permanente schade veroorzaken die niet door een operatie kan worden verholpen. Raadpleeg daarom je arts als gevoelloosheid of krachtverlies aanhoudt of in intensiteit toeneemt.

Bron: Neurologie Centrum Amsterdam

person with bad wrist pain wearing a brace

Diagnose carpaletunnelsyndroom

Meestal is het voor een huisarts duidelijk wanneer je het carpaletunnelsyndroom hebt. Wanneer dit niet duidelijk is, kan je huisarts je doorverwijzen naar een neuroloog. Die kan een zenuwechografie doen. Bij een zenuwechografie beweegt de onderzoeker een klein apparaatje over de huid. Op een beeldscherm is de zenuw te zien. Bij het carpale tunnelsyndroom is die wat groter dan normaal.

In sommige ziekenhuizen is het laten doen van een zenuwecho niet mogelijk. Dan kan een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) meer duidelijkheid geven. Je krijgt dan een aantal elektroden opgeplakt. Op een paar plekken bij de zenuw krijg je elektrische schokjes. Dit onderzoek toont aan hoe snel de zenuw signalen aan de huid doorgeeft . Bij het carpaal tunnel syndroom gaat dat langzamer dan normaal.

Bron: Thuisarts.nl

blank white photo

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het carpaal tunnel syndroom?

Het carpaal tunnel syndroom wordt veroorzaakt door een beknelling van de belangrijkste handzenuw, de nervus medianus. De naam carpale tunnel verwijst naar de plaats in de pols waar de zenuw beklemd is. De tunnel is een doorgang voor zenuwen en pezen die van de onderarm naar de hand lopen. De carpale tunnel is nauw. Bij een beetje zwelling komt de middelste handzenuw al in de knel. De meest voorkomende oorzaak van het carpaal tunnel syndroom is een ontsteking van het weefsel in de pols. De ontsteking kan een zwelling in de pols veroorzaken, die op de zenuw drukt. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor de zwelling ontstaat.

Oorzaken carpale tunnelsyndroom:
– Ontsteking van het weefsel in de pols
– Botbreuken en artrose
– Toename van vetweefsel bij algemene gewichtstoename
– Vasthouden van vocht tijdens de zwangerschap. Dit kan een zwelling veroorzaken in de tunnel. Deze vorm van het carpaal tunnel syndroom verdwijnt meestal weer na de bevalling
– Ook kan zwelling van het bindweefsel om de pezen optreden tijdens de overgang of bij een traag werkende schildklier
– Zwelling van de peesscheden door reumatische aandoeningen en diabetes
– Overbelasting van de pols door eenzijdige handbewegingen tijdens werk. Zie onderstaand kader

Bron: Academisch Pijn Centrum, Thuisarts.nl, Isala

female office worker working in front of a laptop

Werkgerelateerd carpaletunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom is direct gerelateerd aan overbelasting door het maken van steeds dezelfde bewegingen.

– Er is een verhoogd risico als je handen, polsen of armen vaak te maken hebben met trillingen, bijvoorbeeld bij werken met een drilboor
– Er zijn aanwijzingen dat werkzaamheden waarbij je pols aanhoudend gestrekt of gebogen is een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van carpale tunnelsyndroom
– Het op de juiste manier aansturen en gebruiken van je lichaam is van cruciaal belang ter preventie van de aandoening, net als het consequent nemen van pauzes, het doen van rekoefeningen en het regelmatig veranderen van houding
– Het op de juiste manier inrichten van je werkplek is van essentieel belang voor een gezonde werkomgeving

Bron: University of Michigan Health

in a meeting room three people are gathered smiling

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. In Nederland kan in principe elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts (of artsen in de arborol). Dit geldt dus ook als je last hebt van klachten die horen bij het carpale tunnelsyndroom.

Werkgevers hebben een zorgplicht. Dit betekent onder meer dat zij er wettelijk voor moeten zorgen dat je werkplek in orde is. Als zij in gebreke zijn gebleven, kun je je werkgever aansprakelijk stellen. Als je financieel nadeel ondervindt van het carpaal tunnel syndroom, bijvoorbeeld door gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kun je bij je werkgever een schadevergoeding indienen.

Bron: Beroepsziekten.nl, Letsel.info

blank white photo

Hoe behandel je een carpaletunnelsyndroom?

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Welke behandeling het beste bij je past, kun je bespreken met je arts.

Afwachten
Soms gaan de klachten vanzelf over. De kans dat dit gebeurt is groter als de klachten nog niet zo lang bestaan en als je jong bent. In de meeste gevallen is het aan te raden om de belasting op je hand en je pols te verminderen.

Rust / verminderen belasting
Rust is soms voldoende om de klachten te verlichten en zelfs op termijn te vermijden. Vermijd zo veel mogelijk de activiteiten die de aandoening veroorzaken en til en draag een tijd minimaal met je hand. Soms is een verandering van werkzaamheden voldoende om de verschijnselen te laten verdwijnen. Sommige mensen hebben baat bij ergonomische aanpassingen op hun werkplek.

Spalk
Een spalk kan helpen om de symptomen te verlichten. Door de spalk ‘s nachts en zo mogelijk ook overdag te gebruiken tijdens de activiteiten die je klachten verergeren, kunnen je klachten verminderen.

Injecties
Ontstekingsremmende medicijnen die worden geslikt of ingespoten in de carpale tunnel kunnen bijdragen aan het verminderen van de zwelling in de tunnel. Hierdoor worden de klachten vaak minder. Soms verdwijnen ze helemaal.

Operatie
Als rust, een spalk, het gebruik van injecties en/of aanpassingen in je werkzaamheden niet voldoende helpen, kan een operatie nodig zijn. De chirurg zal de ruimte in de carpale tunnel tijdens de operatie vergroten. Zo krijgt de zenuw in de hand meer ruimte. Na een plaatselijke verdoving maakt de chirurg een snee in de handpalm. Dan wordt het zogeheten dak van de carpale tunnel doorgesneden. Dit is een soort band die over de zenuw heen loopt. Na de operatie zal het weefsel weer genezen en bij elkaar groeien, maar er is dan meer ruimte in de carpale tunnel dan voorheen

Bron: Thuisarts.nl

Operatie carpaletunnelsyndroom

– Bij het opereren van het carpaletunnelsyndroom maakt de chirurg meer ruimte voor de zenuw in de hand
– De operatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving
– De ingreep duurt meestal niet langer dan een kwartier
– Bij het grootste deel van de patiënten verdwijnen de klachten na de operatie

Bron: Thuisarts.nl

person with wrist pain grabbing their own wrist

Hoe voorkom je het carpaletunnelsyndroom?

Je kunt het risico op het ontwikkelen van het carpale tunnelsyndroom verkleinen door de triggers te kennen en je blootstelling daaraan te minimaliseren. Heb je klachten terwijl je werkt? Dan kan het zinvol zijn om te onderzoeken of bepaalde ergonomische hulpmiddelen voor verlichting zorgen.

Stel dat je bijvoorbeeld een kantoormedewerker bent en uren achter de computer zit. Dan is het een goed idee om te onderzoeken in welke houding je het beste kan werken als werken met toetsenbord en muis onvermijdelijk is. Verschillende tools kunnen voorkomen dat je je polsen onnodig belast.

Zo kunnen een juiste bureaustoel en een in hoogte verstelbaar bureau ervoor zorgen dat je een betere houding aanneemt en van tijd tot tijd van houding kunt veranderen. Ook kun je een speciaal toetsenbord en een speciale computermuis aanschaffen die je hand en pols zo goed en zo veel mogelijk ontlasten tijdens het werken.

Oefeningen carpaletunnelsyndroom
Er zijn verschillende oefeningen die je kunt doen om de klachten te verlichten. Van het draaien van je ellebogen tot het stretchen van je duim. Ook vind je hier specifieke oefeningen die je kunt doen nadat je geopereerd bent aan het carpaal tunnel syndroom. Heb je pijn tijdens het doen van een oefening? Stop dan en overleg met je arts of fysiotherapeut als je zeker wilt weten waar je goed aan doet.

blank white photo