Het verband tussen arbeidsomstandigheden, de werkomgeving en de werkplek

Two coworkers sitting next to each other in front of a laptop

published

Het is zo langzamerhand algemeen bekend dat er een direct verband bestaat tussen de arbeidsomstandigheden en de productiviteit van een organisatie.

Welke maatregelen kun je nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren? En wat is de directe invloed van bepaalde hulpmiddelen op de arbeidsomstandigheden op een kantoor?

Arbeidsomstandigheden

Laten we beginnen met wat dit begrip omvat. De term arbeidsomstandigheden beschrijft de fysieke en psychosociale omstandigheden op de werkplek. Daarbij gaat het over de verhouding van een medewerker tot het management, zijn leidinggevende en zijn collega’s, maar ook over de fysieke omstandigheden op de afdeling en elke afzonderlijke werkplek. En nog veel meer!

Lees ook: Improving health and wellbeing in the workplace

Alles wat je moet weten over werkomgeving

De meeste bedrijven beseffen het belang van goede arbeidsomstandigheden. Daarom hebben zij procedures en processen ontwikkeld waarmee zij problemen op dit gebied tijdig kunnen signaleren en preventieve maatregelen kunnen nemen. Als er te weinig aandacht wordt besteed aan goede arbeidsomstandigheden kan dit leiden tot inefficiënt gedrag, een lage productiviteit en uiteindelijk meer ziekteverzuim. En dat kost een bedrijf elke dag opnieuw veel geld.

Lees ook: Voorkom ziekteverzuim in je bedrijf.

De werkomgeving

Als je naar de arbeidsomstandigheden kijkt kun je niet om de werkomgeving heen. De werkomgeving is de omgeving waar een medewerker zijn werk doet. Voor een receptionist gaat het dan bijvoorbeeld om de omgeving rondom de receptie; voor een verkoopassistent betekent het zijn bureau, stoel en directe omgeving. Voor een afdelingsleider kan het gaan om het hele kantoor.

Ongeacht de vorm en de omvang van de werkomgeving moet een bedrijf zich afvragen hoe de omgeving zo goed mogelijk kan worden ingericht om de arbeidsomstandigheden en de productiviteit te optimaliseren.

Als je je werkomgeving of die van je medewerkers onderzoekt, zul je die van de medewerkers op afstand niet moeten vergeten. Daarbij kan het gaan om consultants of veldwerkers zonder vaste werkplek, of mensen die op meerdere plekken werken zoals thuis, op locatie bij een klant of heel ergens anders. Als bedrijf heb je niet altijd evenveel invloed op deze omstandigheden, maar het is verstandig om na te gaan of er op deze werkplekken verbetering nodig is.


De werkplek

Het laatste onderdeel dat nauw samenhangt met de arbeidsomstandigheden is de werkplek. Dat is de plek zelf waar elke individuele medewerker zijn werk doet. Voor een kantoormedewerker omvat de werkplek alles wat zich op zijn bureau bevindt: het beeldscherm, de verlichting, de telefoon en alle andere apparatuur die voor het werk wordt gebruikt.

Een bedrijf kan de randvoorwaarden voor optimale productiviteit verbeteren door te onderzoeken of de werkplek beter kan worden ingericht. Er zijn vandaag de dag tal van hulpmiddelen op de markt die een grote vernieuwing brengen op het gebied van design en functionaliteit. Door deze hulpmiddelen te gebruiken houdt een medewerker meer energie over, en wordt zodoende dus productiever.

Lees ook: Hier zijn vijf nuttige tips die je helpen om gezonder en productiever te werken.

Een bedrijf kan veel doen om de werkplek van zijn medewerkers te verbeteren; ook die van medewerkers op afstand. Waar je medewerkers ook werken: er bestaan vandaag de dag allerlei oplossingen die de omstandigheden op hun werkplek kunnen verbeteren. Als een afdeling of bedrijf bezig is met plannen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, mogen deze oplossingen daar niet in ontbreken.

Lees ook: Optimaliseer je werkplek – ook als je geen vaste werkplek hebt of op afstand werkt.