Hoe wordt ziekteverzuim teruggedrongen?

Messy and creative home office

published

Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een wettelijke plicht voor werkgevers en wordt expliciet genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.9).

Volgens dit artikel adviseert de arbodienst inzake het voeren van een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. 

Het voorkomen en beperken van ziekte is een vanzelfsprekende doelstelling van het arbobeleid. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten bedrijven zich in de eerste plaats bewust zijn van de factoren, zowel op fysiek als mentaal vlak, die na verloop van tijd tot mogelijk langdurig ziekteverzuim kunnen leiden. Een deel van het ziekteverzuim – vooral kortdurend ziekteverzuim als gevolg van bijvoorbeeld seizoensgebonden infectieziekten, is moeilijk volledig weg te werken. Langdurig ziekteverzuim kan daarentegen met de juiste inspanningen worden teruggedrongen. 

Alles wat je wilt weten over ziekteverzuim

Dit zijn belangrijke aandachtspunten: 

Een goed verzuimbeleid

Als een werknemer zich ziek meldt, is het van belang in te zetten op een snel herstel van functioneren en een duurzame terugkeer naar werk. Een goed verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Hierbij is het aanstellen van een preventiemedewerker cruciaal, net als een sterk verzuimprotocol en een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Op dit gebied biedt een arbodienst uitkomst. 

Plezierige werkomgeving

Werknemers die goed in hun vel zitten zijn productiever, maken minder fouten en zijn minder vaak ziek. Als werknemers betrokken zijn bij het werk en steun krijgen van hun leidinggevende zijn ze ook beter bestand tegen de gevolgen van stress. Soms kunnen kleine veranderingen voor werknemers al veel betekenen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek, meer beslissingsbevoegdheid, een andere verdeling van werktaken of het beschikbaar stellen van een persoonlijk opleidingsbudget.

Let op de signalen van ziekteverzuim

Wanneer een werkgever vroegtijdig de signalen van ziekteverzuim herkent, kan hij samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en mogelijk uitval voorkomen. Werknemers in de ‘gevarenzone’ vertonen bijvoorbeeld signalen van werkstress. Dit kan wijzen op dreigend ziekteverzuim. Het signaleren van werkstress verdient dus de volle aandacht.

Veel werkgevers vinden het lastig om het onderwerp ziekteverzuim aan te snijden, omdat het al snel de privésfeer van medewerkers raakt. Toch is het verstandig om ziekteverzuim bespreekbaar te maken. Werknemers vinden het vaak fijn als je oprecht geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier vanuit interesse naar vraagt, zonder meteen oplossingen aan te dragen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Bron aandachtspunten preventie: Ondernemen met Personeel