Workplace assessment

Een werkplekonderzoek (WPO) is een uitgebreid onderzoek naar onder andere de ergonomie van de werkplek, de houding en het bewegingsgedrag van de werknemer op de werkplek en eventueel bestaande fysieke klachten en psychosociale factoren.

Een werkplekonderzoek is in Nederland niet wettelijk verplicht. Volgens de Arbowet moet je als werkgever wel zorgen voor een gezond en veilig werkomgeving. Ook ben je verplicht om op dit gebied deskundige ondersteuning te regelen. Een werkplekonderzoek kan hier een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Op deze pagina gaan we dieper in op wat een werkplekonderzoek is, waarom dit belangrijk is en wat de voordelen ervan zijn.

Wat is een werkplekonderzoek?

Bij een werkplekonderzoek wordt specifiek gekeken naar de huidige werkomstandigheden van één of meerdere werknemers. Een werkplekonderzoek is mogelijk op iedere werkplek; of het nu een productie-omgeving of kantoor is.

Tijdens het werkplekonderzoek kijkt een arbeidsdeskundige onder andere naar:


– de ergonomie van de werkplek
– de werkhouding van de werknemer omgevingsfactoren zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
– de fysieke belasting
– psychosociale factoren, zoals de werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk

Een werkplekonderzoek is nodig als er lichamelijke klachten zijn of dreigen te ontstaan. Vaak wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd op advies van de bedrijfsarts. Ook kan het zijn dat een werkgever of werknemer twijfelt aan de juiste instellingen van de werkplek en preventief een professional wil raadplegen.

Een werkplekonderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd door een ergonoom of bedrijfsoefentherapeut. Deze specialisten kunnen als geen ander de werkomgeving beoordelen, ook in relatie tot eventuele bestaande klachten die bij de werknemer spelen. Ook arbodiensten bieden werkplekonderzoeken aan.

Bron: Ondernemen Met Personeel, ArboNed

a group of coworkers sitting around a wooden table brainstorming

De onderdelen van een werkplekonderzoek

De onderdelen van een werkplekonderzoek zien er in principe als volgt uit: Intake Onderzoek en analyse van de persoonlijke werkomgeving Onderzoek bewegingsgedrag, inclusief directe feedback Verslag / adviesrapport

Een werkplekonderzoek start meestal met een intake, gevolgd door het meten en instellen van de werkplek, inclusief advies over houding en beweging op en rond de werkplek. Degene die het onderzoek uitvoert hanteert een standaard werkplekonderzoek checklist. Extra aandacht is er voor eventuele lichamelijke klachten. Ter plekke wordt er feedback gegeven op onjuiste bewegingen en werkhoudingen, en worden de juiste basishouding en bewegingen toegelicht. Een arbeidskundig werkplekonderzoek wordt meestal afgerond met een verslag. Hierin staan praktische adviezen hoe knelpunten weg te nemen.

Bron: Arbo Unie, Arbody

smiling man at an office wearing a green shirt looking directly into the camera

Waarom is een werkplekonderzoek belangrijk?

Zoals je hebt gelezen is een werkplekonderzoek als zodanig niet bij wet verplicht. Toch zijn er genoeg redenen om een werkplekonderzoek uit te laten voeren. We lichten er vier uit. Advies arbodienst

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om ergonomische werkplekken en deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Een arbodienst kan een onderzoek van de werkplek aanraden.

white blank photo

Onmisbaar onderdeel van arbobeleid

Een werkplekonderzoek is een onmisbaar onderdeel van een goed arbobeleid. Goed arbobeleid zorgt ervoor dat alle werknemers veilig en gezond kunnen – en blijven – werken.

blank white photo

Duurzame inzetbaarheid

Een ergonomisch ingerichte werkplek is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen presteren. Het zorgt ervoor dat werknemers langer fit blijven en duurzaam inzetbaar zijn.

women standing over pieces of paper doing business

Aanvulling op de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een werkplekonderzoek is ook te inzetten als aanvulling of vervolg op de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E brengt alle veiligheidsrisico’s binnen een organisatie in kaart. Een RI&E is verplicht voor iedere organisatie met personeel

Bron: Ondernemen Met Personeel

white blank photo

Voordelen werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan van toegevoegde waarde zijn als je als werknemer last hebt van klachten, zoals bijvoorbeeld RSI-klachten. Door middel van een werkplekonderzoek kan je werkgever hier aandacht aan besteden, met als doel om de klachten te verminderen of zelfs weg te nemen. Daarnaast is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek ook zinvol als er nog geen klachten zijn.

De resultaten van het werkplekonderzoek door een ergonoom of andere specialist geven werkgevers inzichten waar er verbeteringen van de werkplek mogelijk zijn. Door deze verbeteringen door te voeren neemt de kans op arbeidsongevallen, blessures en ziekte af. Dat betekent gezonde(re), vitale werknemers en een lager ziekteverzuim. Een win-win.

Daarnaast toont een werkplekonderzoek aan dat je als werkgever geprobeerd hebt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit bewijs kan bijvoorbeeld nodig zijn tijdens de re-integratie van een zieke werknemer.

two female coworkers working on a project

Je thuiswerkplek onder de loep

Het is de plicht van je werkgever om ervoor te zorgen dat jij je werk op een gezonde en veilige manier kan uitvoeren. Dat geldt ook als je vanuit huis werkt. Op Arboportaal vind je richtlijnen en tips waar je thuiswerkplek aan moet voldoen. Belangrijk is dat je niet alleen over de juiste benodigdheden beschikt, maar ook dat alles goed is afgesteld. Je werkgever is verplicht om je hier actief instructies over te geven. Meer over ergonomie op je thuiswerkplek vind je in onze thuiswerkgids.

Bron: Arboportaal

dark blue office chair in seen from afar

Kosten werkplekonderzoek

De kosten voor een onderzoek op de werkplek lopen uiteen. De prijzen beginnen vaak net iets onder de 400 euro en kunnen oplopen tot boven de 600 euro. Voor de exacte kosten kun je een offerte aanvragen bij een arbodienst naar keuze. Ook gespecialiseerde ergonomische adviesbureaus bieden werkplekonderzoeken aan.

Bron: Ondernemen Met Personeel