Ziekteverzuim is een belasting voor zowel het bedrijf als de medewerkers

Arbeidsongevallen of ziektekosten hebben op zowel werknemers als bedrijven elk jaar een aanzienlijke impact. Preventief werken aan ziekteverzuim bespaart zowel persoonlijke als financiële kosten. Daarom is het belangrijk dat bedrijven preventieve maatregelen opnemen in het managen van ziekteverzuim.

Als een medewerker ziek is, brengt dat voor hem of haar aanzienlijke kosten met zich mee, zowel in termen van geld als welzijn

Ziekteverzuim is een kostenpost die de meeste bedrijven serieus moeten nemen. Als een medewerker afwezig is, heeft dat namelijk nog meer gevolgen dan alleen een directe vermindering van het aantal beschikbare medewerkers: na een ziekteverzuim kan er nog gedurende lange tijd sprake zijn van zowel productieverlies als een lagere medewerkerstevredenheid. Bij afwezigheid van een medewerker kunnen maatregelen die gezond werken bevorderen de kosten verminderen. Dan gaat het niet alleen over productieverlies, maar ook over de kosten van het inhuren van een vervanger.

How can sick leave be prevented?

Hoe kan ziekteverzuim worden voorkomen?

Ziekteverzuim kan vele oorzaken hebben. Daarom is het nodig om een breed scala aan preventieve maatregelen te nemen. Een werkplekonderzoek kan veel van de meest voorkomende oorzaken van computergerelateerde aandoeningen bij medewerkers wegnemen. Ook de introductie van goede hulpmiddelen, de individuele aanpassing daarvan aan elke medewerker en maatregelen die gezonder werken bevorderen, kunnen leiden tot minder aandoeningen van het spier- en skeletstelsel. Dit levert bovendien een bijdrage aan de verhoging van de productiviteit.

Lees hier hoe freelancedesigner David Carlsson zijn werk bijna niet meer kon doen door overbelasting

How can sick leave be prevented?

Hoe kun je de prestaties verbeteren van een afdeling met een hoge werkdruk?

Als je afdeling last heeft van een hoge werkdruk, bijv. door te veel opdrachten of te weinig medewerkers, is het niet zo eenvoudig om erachter te komen hoe je de prestaties kunt verbeteren. Een maatregel die de prestaties kan verbeteren is de introductie van de juiste hulpmiddelen. Een medewerker die de verkeerde hulpmiddelen gebruikt, verspilt energie. En die energie kan beter worden gebruikt voor het werk zelf dan voor het gebruik van hulpmiddelen zoals een computermuis. Het lijkt misschien vreemd dat de kleine bewegingen die we maken bij het gebruik van een muis zulke grote gevolgen kunnen hebben voor de efficiëntie van een medewerker, maar helaas is dit wel de werkelijkheid. Uit een Scandinavisch onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksinstituut Coxit, bleek dat maar liefst 65% van de deelnemers aangaf dat ze efficiënter waren gaan werken met ergonomische hulpmiddelen. Dat cijfer wordt ondersteund door vergelijkbare onderzoeken in andere Europese landen.

How can sick leave be prevented?